பணியாளர் உடை

  • இயற்கையை ஆராய்வது மற்றும் மனிதநேய உணர்வுகளை அனுபவிப்பது

    இயற்கையை ஆராய்வது மற்றும் மனிதநேய உணர்வுகளை அனுபவிப்பது

    ——தேசிய தின விடுமுறையின் போது, ​​சோங்கிங்கில் நிறுவனத்தின் உற்சாகமான குழுவை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமான முடிவுக்கு வந்துள்ளன, எங்கள் நிறுவனம் ஒரு குழுவை உருவாக்கும் நடவடிக்கைக்கு ஏற்பாடு செய்தது, இதனால் பாஷு ரிசார்ட்டின் இயற்கையான இயற்கைக்காட்சிகளையும் அதன் வசீகரத்தையும் பணியாளர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவிக்க முடியும். ..
    மேலும் படிக்கவும்